ЗА НАС

ЕвроКекс

ЕвроКекс

На почетокот, компанијата беше продавница за малопродажба на кондиторски производи, основана во 1988 година. Во 1990 година, компанијата започна да работи со производство, дистрибуција, малопродажба и увоз-извоз на кондиторски производи. Бројот на задоволни клиенти постојано се зголемува и имаме производи со висок квалитет и освојуваме нови пазари.

Секој ден ги следиме светските трендови во производството на кондиторски производи и ги препознаваме уникатните потреби на потрошувачите. Постојано инвестираме во нова технологија. Нашиот персонал е квалификуван и обучен да ги извршува своите задачи. Работиме според Законот за безбедност на храната и се целосно имплементирани.

Веќе работиме на неколку проекти за проширување на асортиманот на производи што ќе ни овозможат да бидеме поконкурентни на кондиторскиот пазар.

evrokeks
sertifikat.ek

ЕвроКекс

ЕвроКекс

Scroll to top